nl-NLen-US

 

GLAS 4.0 VOOR LEVERANCIERS

De leden van telersverenigingen DOOR, Harvest House en Oxin Growers hebben de handen ineen geslagen voor het platform GLAS4.0. Dit platform richt zich op hoe disruptieve technologieën en de toepassing hiervan beschikbaar kunnen worden gemaakt voor de galateelten.

Glas4.0 wil als netwerkorganisatie, een platform, high-tech telers in contact wil brengen met de beste ontwikkelingen en innovaties uit de high-tech markt om te bevorderen dat de techniek beschikbaar komt voor de Nederlandse telers.

U kunt uw initiatief of innovatie melden aan het netwerk. Na uw aanmelding bekijken we of het initiatief / de innovatie kansrijk is voor onze telers en op welke wijze er een efficiënte samenwerking voor beide partijen mogelijk is. 

Glas4.0 Coordinatie Team

  

TELERS COORDINATIE TEAM

Frank van Kleef
Grower of tomatoes, member at Harvest House, chairman 

Kees van Rooij
Grower of bell-peppers and tomatoes, member at Oxin Growers

Aad Sonneveld
Grower of bell-peppers, member at Oxin Growers & Chairman FVO

Jacco Besuijen
Manager (new) energy at Prominent, Growers United

Tom Prins
Growers United 

Perry Dijkhuizen
The Greenery Growers

Erik Gubbels
Grower of bell-peppers, member of Royal ZON


Program Management
Harrij Schmeitz - Connector@glas40.nl


External advisors

Colinda de Beer
Innovation Quarter, Business Developer Horticulture

GLAS 4.0; HOE WERKEN WIJ...

Melding door telers 

Telers informeren ons over contacten die ze hebben met leveranciers en ontwikkelaars via het meldingsformulier op het telersportaal deze website.

Melding door leveranciers

Leverancier en ontwikkelaars kunnen ons op de hoogte brengen van hun initiatief /oplossing via het contactformulier op de website. 

Procedure

Na aanmelding sturen we een gedetailleerd aanmeldingsformulier aan de leverancier/ontwikkelaar. Op basis van de antwoorden bekijken we in een klein team of het initiatief kansrijk is voor onze telers en hoe we kunnen helpen. Periodiek nodigen we deelnemers uit om hun oplossing/initiatief te pitchen voor telers. De telers besluiten dan óf om te stoppen, óf de ontwikkeling nog zo'n 6 maanden te volgen óf tot een samenwerkings-verband te komen.

Alleen als de leverancier/ontwikkelaar toestemming geeft, plaatsen we details van het initiatief / de oplossing in de lijst in het portaal (alleen toegankelijk voor leden van de telersverenigingen die deelnemen in GLAS4.0).


Copyright 2019 Glas4.0Privacybeleid | Gebruiksovereenkomst