nl-NLen-US

 

DATAPROTOCOL VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN TEELTDATA

In de glastuinbouw wordt dagelijks een enorme hoeveelheid (teelt)data geproduceerd. FVO onderkent de strategische waarde van deze teeltdata. In het belang van bij haar telers heeft FVO binnen het programma Glas4.0 een Data Protocol opgesteld. Dit Data Protocol geeft telers de mogelijkheid om regie over eigen teeltdata te houden. Hiermee faciliteert FVO telers bij de vragen vanuit tuinbouwtoeleveranciers over het beschikbaar stellen van data voor onder meer onderzoek en advies. Op deze wijze stimuleren we de uitwisseling van data en blijven we als sector samen innoveren.

Michiel F. van Ginkel, voorzitter FVO: “Het gebruik van data neemt een enorme vlucht. Een kans voor de keten en de teler, maar wel binnen kaders van een veilig gebruik waarin een aantal basis zekerheden zijn ingebouwd. Middels het Glas4.0 Data Protocol leggen we hiervoor een basis.

Doelstelling van het Data Protocol en bijbehorende overeenkomst is het bieden van de mogelijkheid aan de dataleverancier (de teler) en de datagebruiker (vaak de solution provider/ leverancier) om duidelijke afspraken te maken en vast te leggen. In deze afspraken borgen we zoveel mogelijk het eigendom en gebruik van data. Ook maken we afspraken welke data op welk moment gebruikt mag worden en wanneer de data door de datagebruiker vernietigd moet worden. 

Frank van Kleef, Voorzitter Telers Coördinatie Team GLAS4.0: “We geloven dat slim gebruik van onze data een nieuwe stap is in de ontwikkeling van de teelt. Maar we zien ook de risico’s. We merken dat telers steeds terughoudender worden om data te delen met leveranciers. Dit remt weer de gewenste ontwikkeling. Het GLAS4.0 Data Protocol is een stap om delen van data te bevorderen maar wel binnen de juiste kaders.” 

Om de innovatie en ontwikkeling in de sector te bevorderen sluiten we geen data uit voor uitwisseling binnen dit Data Protocol. We adviseren alle stakeholders wel goed na te denken over welke data wordt gedeeld en om dat goed vast te leggen. De overeenkomst inzake de verstrekking van data (contract tussen teler en datagebruiker) bevat onder meer bepalingen over het eigendom, de vertrouwelijkheid, het gebruik van de data en wanneer dat gebruik gestopt moet worden. 

Harrij Schmeitz, Coördinator GLAS4.0: “Bij het samenstellen van het contract hebben we heel duidelijk gekeken naar het belang voor de teler. Hierbij is met drie toeleveranciers (datagebruikers) in de sector samengewerkt. Waarbij serieus rekening is gehouden met het belang van de teler.” 


SUPPORTERS VAN HET DATAPROTOCOL

Dit dataprotocol is tot stand gekomen in samenwerking met datagebruikers in tuinbouw.

Dit protocol wordt ondersteund door:

  • Agro Energy
  • Blue Radix
  • LetsGrow
  • ...

Wil je ook dit protocol ondersteunen? Neem dan contact op via CONTACT.


 


 

 


Copyright 2019 Glas4.0Privacybeleid | Gebruiksovereenkomst