nl-NLen-US

OVER GLAS 4.0

Over

De leden van telersverenigingen DOOR, Harvest House, The Greenery, Royal ZON en Best of Four/Van Nature hebben de handen ineen geslagen voor het platform GLAS4.0. Dit platform richt zich op hoe disruptieve technologieën en de toepassing hiervan bruikbaar kunnen worden gemaakt voor komkommer-, aubergine-, paprika- en tomaatgewassen. 

GLAS4.0 is een netwerkorganisatie, een platform, dat de high-tech telers in contact wil brengen met de beste ontwikkelingen en innovaties uit de high-tech markt om te bevorderen dat de techniek beschikbaar komt voor de Nederlandse vruchtgroenten telers. 

Missie

Onze doelstelling is ‘s werelds beste technologie-bedrijven te identificeren en ons ervan te verzekeren dat zij gaan samenwerken met telers in het GLAS4.0 netwerk. GLAS4.0 staat open voor alles dat onze bedrijfsvoering kan verbeteren; bijvoorbeeld ten aanzien van de groei, voorspelling van de oogst, klimaat, scouting, oogsten et cetera.

Hoe kunnen we helpen

Innovaties

Wij creëren een contactpunt tussen high tech bedrijven en onderzoekers aan de ene kant en de telers aan de andere kant. We beoordelen welke van de initiatieven en oplossingen interessant zijn en hoe we die kunnen helpen met kennis en/of ondersteuning door de telers uit de deelnemende telersverenigingen DOOR, Harvest House, , Royal ZON, Best of Four/Van Nature en The Greenery. 

Dit platform richt zich op hoe disruptieve technologieën en de toepassingen hiervan bruikbaar kunnen worden gemaakt voor kasteelten. 

Dataprotocol

Omdat het kunnen beschikken over data essentieel is voor de technologische ontwikkelingen is het dataprotocol ontwikkeld. Hiermee borgen we enerzijds de eigendomsrechten van de teler met betrekking tot zijn data. Anderzijds stimuleren op deze wijze het beschikbaar komen van data voor technologie bedrijven. 

PROGRAMMA MANAGEMENT

Harrij Schmeitz
Technology{}Pull

Voor meer informatie email naar Connector@glas40.nl .

TELERSPORTAAL

Dit portaal is alleen toegankelijk voor leden van de aan GLAS4.0 deelnemende telersverenigingen. 


Copyright 2019 Glas4.0Privacybeleid | Gebruiksovereenkomst