Glas4.0 for Growers

The members of grower associations DOOR, Harvest House, Best of Four and Van Nature have acces to a dedicated area of the Glas4.0 platform. 

In the growers portal (telersportaal) the growers will find the information which is collected in the Glas4.0 Program. Herefor they have to <login> with the accesscode which is provided to them by their Producers Association.  Glas4.0 provides only information on initiatives and solutions when the solution provider has given permission.  

 

For more information about the growers portal (telersportaal) and log in details you can also send an email to support@glas40.nl 

 

Word from the chairman

We, growers, are approached on a regular base by start-ups or suppliers who have invented or developed something, with the question if we can help them with further development, testing or market launch of their product.

Sometimes the ideas are great, but more often the ideas are not sufficiently developed, not yet good enough or we are simply cannot use them at all. The goal of Glas 4.0 is to evaluate the many ideas, initiatives and developments in an early stage, support the good ideas and help them in further development to products or services in a way that our sector can take advantage. It is also a goal of Glas4.0 that our affiliated growers don’t have to invest time in ideas that will not give back any revenue. At the same time we want to prevent that good ideas don’t get the attention they deserve and therefor probably are not realised. 

On this website (in the telersportal) you can see what ideas and companies are already known by Glas 4.0 and how we reviewed them. Are you being asked to support or help new developments, but you don’t want to do it or don’t have the time, tell the developer/supplier to go to Glas 4.0 and applicate. You can also fill out the “telerscontact-formulier”, to be found onthe telersportal,  to report the contact to us. We, than, will contact the possible applicant, review the application end see if and how we can help the initiative to develop further.

If you have questions about Glas 4.0 or want to be involved in the developments please fill out the contactform. We will get in touch.

Frank van Kleef

 

Glas4.0 voor Telers

De leden van telersverenigingen DOOR, Harvest House, Best of Four en Van Nature hebben toegang tot een speciek op hen gericht deel van het GLAS4.0 platform. 

In het telersportaal vinden de telers de informatie die is verzameld in the Glas4.0 Program. Hiervoor moeten zij inloggen met een wachtwoord dat door de telersverenging aan hen wordt verstrekt. Glas4.0 toont alleen informatie over initiatieven en oplossingen  als de leverancier daarvoor toestemming heeft gegeven. Dit om mogelijke concurrentievervalsing te voorkomen.  

 

Voor meer informatie over het telersportaal en de inloggegevens kunt u een e-mail sturen aan support@glas40.nl 

Woord van de voorzitter

Als telers worden we regelmatig benaderd door leveranciers of startups die iets hebben bedacht, uitgevonden, of ontwikkeld, met de vraag of wij hen willen helpen met het verder ontwikkelen, testen of de marktintroductie van hun product. 

Soms zitten hier heel goede ideeën tussen, maar vaak is een ontwikkeling nog niet af, niet goed genoeg, of zitten we er simpel weg niet op te wachten.
Het doel van Glas 4.0 is om  de vele nieuwe initiatieven en ontwikkelingen in een vroeg stadium te beoordelen, goede ideeën te ondersteunen, en te helpen deze door te ontwikkelen tot producten of diensten waar wij als sector ons voordeel mee kunnen doen. Met Glas 4.0 willen wij er voor zorgen dat onze aangesloten telers niet onnodig tijd investeren in ideeën die uiteindelijk niets opleveren. Tegelijkertijd willen we voorkomen dat goede ideeën niet de aandacht krijgen die ze verdienen en daardoor mogelijk niet gerealiseerd worden. 

Op deze website (in het telersportaal) kunt u volgen welke ideeën en bedrijven er al bij Glas 4.0 voorbij gekomen zijn en hoe wij die beoordeeld hebben. Krijgt u zelf vragen om aan nieuwe ontwikkelingen mee te werken maar heeft u daar even geen tijd voor of geen behoefte aan, stuur deze partij dan door naar Glas 4.0 om zich te aan te melden. U kunt ook het telerscontact-formulier invullen dat u kunt vinden in het telersportaal op deze site. Wij zullen contact opnemen, de aanvraag dan beoordelen en kijken of en hoe we dit initiatief verder kunnen helpen. 

Als u zelf vragen heeft of betrokken wilt zijn bij ontwikkelingen vul dan het 'algemene' contactformulier in. Wij nemen dan contact op met u.

Frank van Kleef

 

Telersportaal / Growers portal

This portal is accessible only for members of the grower associations which participate in the GLAS4.0 platform.

Dit portaal is alleen toegankelijk voor leden van de aan GLAS4.0 deelnemende telersverenigingen.

 

Growers Coordination Team

Frank van Kleef
Grower of tomatoes, member at Harvest House, chairman 

Kees van Rooij
Grower of bell-peppers and tomatoes, member at Best of Four

Aad Sonneveld
Grower of bell-peppers, member at Van Nature

Jacco Besuijen
Manager (new) energy at Prominent, DOOR

Stefan van Vliet
Chief Financial Officer at Prominent, DOOR

Aad van Dijk
Senior Product Maanager, The Greenery

Erik Gubbels
Grower of bell-peppers, member of Royal ZON

Program Management
Harrij Schmeitz - Connector@glas40.nl

External advisors

Colinda de Beer
Innovation Quarter, Business Developer Horticulture

David Hunter
Optimal Labs, Founder/CEO

Contact opnemen

U kunt contact opnemen via dit contactformulier.