Glas 4.0 for Providers

The members of grower associations DOOR, Harvest House, Best of Four and Van Nature have joined forces in the GLAS4.0 program. This program focuses on the way disruptive technologies and their application can be made available for crops in glas-houses.

GLAS4.0 is a network organisation, platform, which wants to connect the best high-tech growers with the best developments and innovations from the high-tech market in order to make the technology available for the Dutch growers.


You can inform us on your developments and innovations. After your notification we will review whether the innovation is a promissing one and if an efficient cooperation for both parties is possible. 

Glas4.0 Coordination Team


Glas 4.0 ; the way we work

Connected by Growers 

Growers inform us about contacts they have with solution providers through the application form on the growers portal. 

Connected by Providers

Providers can inform us about a solution or initiative they have through the contactform on this page. 

Procedure

We sent a detailed questionnaire (application-form) to the applicant and then review the initiative in a small team to decide whether we can help. Periodically we invite applicants to pitch their solution of initiative in front of growers. The growers then will decide whether to stop, to keep the initiative in scope and review it again in 6 months or so, or to come to some kind of an agreement.

Only with the consent of the solution provider, we include the initiative or solution on our list on the portal (only accessible for member of grower associations which participate in GLAS4.0). 

Glas4.0 voor leveranciers

De leden van telersverenigingen DOOR, Harvest House, Best of Four en Van Nature hebben de handen ineen geslagen voor het platform GLAS4.0. Dit platform richt zich op hoe disruptieve technologieën en de toepassing hiervan beschikbaar kunnen worden gemaakt voor de galateelten.

Glas4.0 wil als netwerkorganisatie, een platform, high-tech telers in contact wil brengen met de beste ontwikkelingen en innovaties uit de high-tech markt om te bevorderen dat de techniek beschikbaar komt voor de Nederlandse telers.

U kunt uw initiatief of innovatie melden aan het netwerk. Na uw aanmelding bekijken we of het initiatief / de innovatie kansrijk is voor onze telers en op welke wijze er een efficiënte samenwerking voor beide partijen mogelijk is. 

Glas4.0 Coordinatie Team

 

Glas 4.0; hoe werken wij ...

Melding door telers 

Telers informeren ons over contacten die ze hebben met leveranciers en ontwikkelaars via het meldingsformulier op het telersportaal deze website. 

Melding door leveranciers

Leverancier en ontwikkelaars kunnen ons op de hoogte brengen van hun initiatief /oplossing via het contactformulier op de website.  

Procedure
Na aanmelding sturen we een gedetailleerd aanmeldingsformulier aan de leverancier/ontwikkelaar. Op basis van de antwoorden bekijken we in een klein team of het initiatief kansrijk is voor onze telers en hoe we kunnen helpen. Periodiek nodigen we deelnemers uit om hun oplossing/initiatief te pitchen voor telers. De telers besluiten dan óf om te stoppen, óf de ontwikkeling nog zo'n 6 maanden te volgen óf tot een samenwerkings-verband te komen. 

Alleen als de leverancier/ontwikkelaar toestemming geeft, plaatsen we details van het initiatief / de oplossing in de lijst in het portaal (alleen toegankelijk voor leden van de telersverenigingen die deelnemen in GLAS4.0).

Growers Coordination Team

Frank van Kleef
Grower of tomatoes, member at Harvest House, chairman 

Kees van Rooij
Grower of bell-peppers and tomatoes, member at Best of Four

Aad Sonneveld
Grower of bell-peppers, member at Van Nature

Jacco Besuijen
Manager (new) energy at Prominent, DOOR

Stefan van Vliet
Chief Financial Officer at Prominent, DOOR

Aad van Dijk
Senior Product Maanager, The Greenery

Erik Gubbels
Grower of bell-peppers, member of Royal ZON

Program Management
Harrij Schmeitz - Connector@glas40.nl

External advisors

Colinda de Beer
Innovation Quarter, Business Developer Horticulture

David Hunter
Optimal Labs, Founder/CEO

Contact us

If you want to contact us, please use this contactform.